Home Uncategorized Cá sấu tiếng anh đọc như thế nào?

Cá sấu tiếng anh đọc như thế nào?

Cá sấu nước ngọt và đặc điểm của chúng / Sự thật chung về cá sấu ở Việt Nam và trên thế giới / Cá sấu sông Nile

Nhiều người có lẽ tò mò muốn biết cá sấu có nghĩa là gì trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ bạn giải đáp chi tiết và toàn diện nhất cho thắc mắc này. Hãy tham khảo Phân biệt cá sấu trong tiếng Anh Crocodile và Alligator nếu bạn có cùng tò mò nhé!

Cá sấu thường được gọi là Cá sấu trong tiếng Anh. Khi nhắc đến loài bò sát này, đây cũng là cái tên phổ biến nhất. Tuy nhiên, một người vẫn tiếp tục sử dụng Alligator để chỉ những con cá sấu. Vì vậy, cá sấu và cá sấu có thể hoán đổi cho nhau, hay chúng khác nhau?
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb