Home Từ Vựng Thủ đô tiếng Anh là gì? Từ vựng, kiến thức liên quan

Thủ đô tiếng Anh là gì? Từ vựng, kiến thức liên quan

Thủ đô tiếng Anh là gì? Từ vựng, kiến thức liên quan
Thủ đô tiếng trong Anh là gì?

Thủ đô là một đầu não cực kì quan trọng đối với một quốc gia. Nhưng các bạn đã biết được thủ đô tiếng Anh là gì chưa? Ngay trong bài viết này, obieworld sẽ giúp các bạn tìm hiểu về vấn đề trên và cung cấp cho các bạn từ vựng, kiến thức liên quan. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Thủ đô tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, Thủ đô là: Capital

Thủ đô là một thành phố được lấy làm trung tâm của một đất nước. Đây là nơi tạp trung những cơ quan quan trọng bậc nhất của một đất nước.

Các từ vựng tiếng Anh liên quan đến Thủ đô

 • Capital city: thành phố thủ đô
 • Metropolitan area: khu vực đô thị
 • Central city: thành phố trung tâm
 • Seat of government: nơi đặt cơ quan chính phủ
 • Administrative center: trung tâm quản lí
 • Political hub: trung tâm chính trị
 • Cultural center: trung tâm văn hóa

Một số câu ví dụ về thủ đô

Dưới đây là một số câu ví dụ mà obieworld đã tổng hợp lại được. Mời các bạn tham khảo.

 1. Hà Nội is the capital of Việt Nam => Hà Nội là thủ đô của Việt Nam
 2. The capital city is the heart of the country’s political and cultural life => Thành phố thủ đô là trung tâm của cuộc sống chính trị và văn hóa của nước.
 3. The seat of government is located in the capital city. => Chỗ đặt của chính phủ nằm ở thành phố thủ đô.
 4. The metropolitan area is home to many important government offices. => Khu vực thủ đô là nơi chứa nhiều văn phòng chính phủ quan trọng.

Thông qua bải viết trên, obieworld đã giúp các bạn có thêm được những kiến thức liên quan đến thủ đô tiếng Anh là gì. Hy vọng bài viết trên mang lại nhiều thông tin thật hữu ích cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ website review Top10TPHCM: