Home Từ Đồng Nghĩa Destiny nghĩa là gì? Sự khác nhau giữa destiny và fate

Destiny nghĩa là gì? Sự khác nhau giữa destiny và fate

Destiny nghĩa là gì? Sự khác nhau giữa destiny và fate

Có lẽ bạn đã từng một lần trong đời gặp qua từ “destiny”, bạn đã biết destiny nghĩa là gì chưa? Ngoài ra, còn một từ đồng nghĩa với nó mà chúng ta cũng rất hay gặp phải đó là “fate”. Hôm nay, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về “destiny” và “fate” cũng như cách phân biệt, sử dụng nó một cách đúng nhất nhé!

1. DESTINY

  • Destiny (n): vận số, vận mệnh, số phận

Nếu phân tích theo bối cảnh, “destiny” có thể bị tác động bởi yếu tố con người, có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quyết định của con người. Từ này được thấy trong nhiều khái niệm mang tính nhân văn.

Destiny mang tính lạc quan và sẵn sàng chấp nhận cơ hội để cải thiện.

Destiny cũng được dùng để chỉ những sự kiện mang tính chất trọng đại, to lớn xảy ra trong cuộc đời.

VD:

    • Our destiny is shaped by out actions and decisions, not by chance – (Số phận của chúng ta được quyết định bởi hành động và quyết định của chúng ta, không phải bằng cơ hội)
    • The destiny of our nation is riding upon the upcoming election – (Vận mệnh của đất nước chúng ta được điều khiển bởi cuộc bầu cử sắp tới)

2. FATE

  • Fate (n): thiên mệnh, định mệnh, số mệnh, số phận

“Fate” là những việc xảy ra mà ta không thể biết trước cũng như không thể can thiệp. Nói cách khác, “fate” có thể được hiểu là ấn định của Trời, khó mà thay đổi được.

“Fate” được dùng trong các trường hợp mang tính bi quan.

VD:

    • Accept your fate – (Hãy chấp nhận định mệnh của mình đi)
    • We make our own fate from now – (Từ nay chúng ta sẽ tự định đoạn số phận của mình).

Như vậy, mặc dù có nghĩa dịch tương đương nhau nhưng khi xét về sắc thái, ngữ cảnh thì giữa “destiny” và “fate” lại có sự khác biệt khá rõ ràng. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được destiny nghĩa là gì cũng như phân biệt và sử dụng destiny – fate đúng nơi, đúng hoàn cảnh.