Home Từ Vựng Con ruồi tiếng Anh là gì

Con ruồi tiếng Anh là gì

Con ruồi tiếng Anh là gì

Con ruồi tiếng Anh là Fly

Những từ vựng liên quan đến con ruồi. Có rất nhiều loại ruồi trong tự nhiên, phổ biến nhất bao gồm:

 • Ruồi trâu: Gadfly hoặc Horse fly
 • Ruồi giấm: Fruit fly
 • Ruồi nhặng: Blow fly
 • Ruồi nhà: House fly
 • Ruồi đàn: Cluster fly
 • Ruồi lính đen: Black solider fly

Về cuộc sống của một con ruồi, chúng ta sẽ học về vòng đời của chúng theo thứ tự:

 • Egg: trứng
 • Larva: ấu trùng, giòi
 • Pupa: nhộng
 • Adult: trưởng thành

Tùy nhiên, về các loại bệnh mà chúng gây ra không kém phần quan trọng, gồm những loại sau đây:

 • Sốt xuất huyết: Dengue Fever
 • Sốt rét: Malaria
 • Bệnh do vi rút Zika: Virus Zika disease
 • Bệnh viêm màng não: Meningitis
 • Bệnh sốt vàng da: Yellow Fever

Cuối cùng, nhận thấy được sự nguy hiểm của con ruồi, chúng ta sẽ có một số từ vựng liên quan để phòng chống chúng:

 • Vợt bắt ruồi: Fly-net
 • Lưới đập ruồi: Fly-swatter
 • Bẫy ruồi: Fly-trap
 • Chim đớp ruồi: Flycatcher bird