Home Từ Vựng Tư vấn viên tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan

Tư vấn viên tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan

Tư vấn viên tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan
Tư vấn viên trong tiếng Anh là gì?

Tư vấn viên là một từ khá xa lạ đối với rất nhiều người. Đặc biệt là chủ đề tư vấn viên tiếng Anh là gì. Ngay trong bài viết này, obieworld sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về chủ đề trên. Mời các bạn theo dõi.

Tư vấn viên tiếng Anh là gì

trong tiếng Anh, tư vấn viên là: Advisor

Tư vấn viên là người cung cấp những giải pháp, lời khuyên cho một cá nhân hoặc tổ chức về một vấn đề cụ thể. Họ có thể tư vấn về các vấn đề khác nhau liên quan đến nhiều lĩnh vực như tài chính, tư vấn kinh doanh, tư vấn kế hoạch học tập,…

Các từ vựng tiếng Anh liên quan đến tư vấn viên

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề tư vấn viênobieworld tổng hợp lại được. Mời các bạn cùng nhau tham khảo nhé.

 • Consultant: Chuyên gia tư vấn
 • Counselor: Tư vấn viên
 • Mentor: Người hướng dẫn
 • Guide: Hướng dẫn viên
 • Coach: Huấn luyện viên
 • Facilitator: Người giúp đỡ
 • Therapist: Chuyên gia điều trị
 • Strategist: Chuyên gia chiến lược
 • Mediator: Trung gian
 • Confidant: Người tâm thần
 • Supporter: Người hỗ trợ
 • Advocate: Nhà tạo động
 • Supporter: Người hỗ trợ
 • Specialist: Chuyên gia
 • Expert: Chuyên gia
 • Professional: Chuyên viên

Một số câu ví dụ tiếng anh liên quan đến tư vấn viên

 1. I’m meeting with my financial advisor next week to discuss investment options. => Tôi sẽ gặp tư vấn viên tài chính của tôi tuần sau để thảo luận về các tùy chọn đầu tư.
 2. She hired a business advisor to help her grow her company. => Cô ấy đã thuê một tư vấn viên kinh doanh để giúp cô ấy phát triển công ty của mình.
 3. I sought advice from a career advisor before making a major life decision. => Tôi đã tìm kiếm lời tư vấn từ một tư vấn viên nghề nghiệp trước khi quyết định một quyết định lớn trong cuộc đời.

Vậy thông qua bài viết trên đã giúp cho các bạn bổ sung thêm một số kiến thức liên quan đến tư vấn viên tiếng Anh là gì. Hy vọng bài viết của obieworld sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều thông tin thật bổ ích.

Bài viết được tham vấn từ website review Top10TPHCM: