Home Từ Vựng Con gà trong tiếng anh là gì?

Con gà trong tiếng anh là gì?

Con gà trong tiếng anh là gì?

Đáp án: Chicken

Phát âm: UK /ˈtʃɪk.ɪn/ – US /ˈtʃɪk.ɪn/

Định nghĩa: a type of bird kept on a farm for its eggs or its meat, or the meat of this bird that is cooked and eaten (một loại gia cầm được nuôi trong trang trại để lấy trứng hoặc thịt của loài chim này được nấu chín và ăn)

Ví dụ:

  • We’re having roast/fried chicken for dinner.
  • A male chicken is called a cock and a female chicken is called a hen.
  • Fry four chicken joints in a pan with some mushrooms and garlic.

Có thể bạn quan tâm:

https://www.quia.com/profiles/quanlykhachsanehttps://www.pozible.com/profile/quanlykhachsanhttps://piqs.de/user/quanlykhachsan/https://hulkshare.com/quanlykhachsanhttps://os.mbed.com/users/quanlykhachsan/https://www.forexfactory.com/qlkhachsanhttps://hypothes.is/users/quanlykhachsanhttps://triberr.com/quanlykhachsanhttps://www.myxwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/quanlykhachsanhttps://www.longisland.com/profile/quanlykhachsanhttps://www.teachertube.com/user/channel/quanlykhachsanhttps://www.youmagine.com/quanlykhachsan/designshttps://www.evensi.com/profile/quanlykhachsan-edu/3594370/savethedate/https://app.roll20.net/users/9714144/quanlykhachsanhttps://my.desktopnexus.com/quanlykhachsan/https://subrion.org/members/info/quanlykhachsan/http://www.mobypicture.com/user/quanlykhachsanhttps://www.free-ebooks.net/profile/1342042/quanlykhachsanhttps://www.weddingbee.com/members/quanlykhachsan/https://www.hikingproject.com/user/201251028/quanlykhachsan-eduhttps://qlkhachsan.blogspot.com/2021/10/bai-thuoc-tri-ho-hieu-qua.htmlhttps://linkhay.com/link/4869343/cac-bai-thuoc-chua-hohttps://hvbet128bbs.com/qua-chanh-trong-tieng-anh-la-gi