Home Từ Vựng Thuốc diệt côn trùng tiếng Anh là gì?

Thuốc diệt côn trùng tiếng Anh là gì?

Thuốc diệt côn trùng tiếng Anh là gì?

Thuốc diệt côn trùng tiếng Anh là Insect repellent.

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến thuốc diệt côn trùng có thể các bạn sẽ cần.

  • Pesticide:  thuốc trừ sâu bọ See more translate
  • Inse: cticides:  thuốc trừ sâu
  • Termiticides: Thuốc diệt mối
  • Thuốc diệt kiến: ant killer
  • Thuốc diệt ruồi: Fly killer
  • Thuốc diệt muỗi: Insecticides
  • Thuốc diệt mối: Termiticide
  • Thuốc diệt cỏ: Herbicide
  • Thuốc diệt gián: cockroach poison

Với những gợi ý trên chắc hẳn các bạn đã có thêm cho mình những kiến thức về các từ ngoài thuốc trừ sâu ra. Chúc các bạn thành công.