Home Tiếng Anh Phổ Thông Thuốc diệt mối tiếng Anh là gì?

Thuốc diệt mối tiếng Anh là gì?

Thuốc diệt mối tiếng Anh là gì?

Thuốc diệt mối tiếng Anh là Termiticide.

Ngoài thuốc diệt mối thì dưới đây là một số gợi ý có thể bạn sẽ quan tâm:

  • Thuốc diệt chuột: Mouse poison
  • Thuốc diệt mọt: Insecticide
  • Thuốc diệt ruồi: Fly killer
  •  Thuốc diệt gián: Cockroach poison
  • Thuốc diệt lăng quăng: Larvicides
  • Thuốc diệt kiến: Ant killer
  • Thuốc diệt bọ gậy: rodent insecticide
  • Thuốc diệt bọ xít: stink bug killer
  • Thuốc diệt muỗi: Insecticide

Với những gợi ý trên chắc hẳn các bạn đã biết thêm được một số từ vựng về các loại côn trùng khác ngoài thuốc diệt mối. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống va học hỏi thêm những từ vựng hợp lí.