Home Từ Vựng Máy phun thuốc tiếng Anh là gì?

Máy phun thuốc tiếng Anh là gì?

Máy phun thuốc tiếng Anh là gì?

Máy phun thuốc tiếng Anh là Spraying machine

Dưới đây là một số từ vựng để bạn tham khảo

  • Máy phun muỗi: Mosquito sprayer
  • Máy phun gián: Cockroach spraying machine
  • Máy phun bọ gậy: Bug sprayer
  • Máy phun kiến: Ant spraying machine
  • Máy phun sâu: Deep spray machine
  • Máy phun lăng quăng: Throwing spray machine

Với những gợi ý trên đây là những gợi ý trên chắc hẳn các bạn đã biết được thêm những từ khác. Chúc các bạn học tập thật tốt và có thêm cho mình những kiến thức bổ ích cho mình. Chúc các bạn thành công