Home Từ Vựng Mục lục trong tiếng Anh là gì? Từ vựng, kiến thức liên quan

Mục lục trong tiếng Anh là gì? Từ vựng, kiến thức liên quan

Mục lục trong tiếng Anh là gì? Từ vựng, kiến thức liên quan
Mục lục tiếng Anh là gì?

Mục lục là một thuật ngữ không còn xa lạ gì đối với mọi người. Vậy các bạn đã biết mục lục trong tiếng Anh là gì không? Nếu không hãy cùng obieworld tìm hiểu ngày trong bài viết này nhé.

Mục lục  trong tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, mục lục là: Index

Mục lục là một bản tổng hợp hoặc tóm tắt các tiêu đề chính, tiêu đề phụ và số trang của một tài liệu, sách hoặc báo cáo. Nó đóng vai trò như là một sự hướng dẫn cho đọc giả, giúp họ tìm kiếm các phần cụ thể của nội dung một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mục lục cung cấp một cấu trúc rõ ràng và tổ chức cho tài liệu, giúp đọc giả dễ dàng hiểu cấu trúc và tổ chức tổng thể nhất định của nội dung.

Các từ vựng tiếng Anh liên quan đến mục lục

Dưới đây là danh sách các từ vựng tiếng Anh liên quan đến mục lụcobieworld tổng hợp lại được. Mời các bạn tham khảo.

 • Summary: tóm tắt
 • Heading: phần mở đầu
 • Subheading: tiêu đề phụ
 • Chapter: chương
 • Section: tiết diê5n
 • Page numbers: số trang
 • Navigation: chỉ dẫn
 • Structure: cấu trúc
 • Organization: tổ chức
 • Guide: dẫn đường
 • Table of Contents page: bảng nội dung trang
 • Contents page: trang nội dung
 • List of contents: danh sách nội dung
 • Table of figures: bảng số liệu
 • Table of tables: bảng của bảng
 • Table of illustrations: bản minh họa
 • Table of maps: bản của bản đồ

Một số ví dụ tiếng anh về mục lục

 1. The index of this book lists all the chapters in alphabetical order. => Phần mục lục của cuốn sách này liệt kê tất cả các chương theo thứ tự abc.
 2. She used the index in the back of the dictionary to find the word she was looking for. => Cô ấy sử dụng mục lục ở phần sau của từ điển để tìm từ mà cô ta đang tìm kiếm.
 3. I need to update the index on my computer to make searching faster. => Tôi cần cập nhật mục lục trên máy tính của tôi để tìm kiếm nhanh hơn.

Thông qua bải viết trên, obieworld đã giúp các bạn có thêm được những kiến thức liên quan đến mục lục trong tiếng Anh là gì. Hy vọng bài viết trên mang lại nhiều thông tin thật hữu ích cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ website review Top10TPHCM: