Home Ngữ Pháp V3 Của Get Là Gì?

V3 Của Get Là Gì?

V3 Của Get Là Gì?

Câu hỏi: V3 của get là gì?

Trả lời: get – got – got

Những giới từ đi kèm với get:

  • Get ahead: tiến bộ, tiến hành

Ví dụ: Nowadays, you need IT skills if you want to get ahead. (Ngày nay, bn cn có k năng công ngh thông tin nếu mun tiến bộ.)

  • Get after: rượt theo, đuổi theo

Ví dụ: Get after her and give her the letter before she leaves the building. (Hãy đui theo cô ấy và đưa cho cô y bc thư trước khi cô y ri tòa nhà.)

Ví dụ: Why don‘t you two get along? You’re always arguing. (Ti sao hai bn không hòa thun được nhỉ? Lúc nào cũng tranh cãi vi nhau.)

  • Get away: trốn thoát

Ví dụ: The robber got away in a stolen car, which the police later found abandoned. (Tên trm đã trn thoát trên chiếc xe bị đánh cp, cái mà cnh sát tìm thy khi b b rơi sau đó.)

  • Get back: trả lại cái gì đó

Ví dụ: Don‘t lend him any money, you’ll never get it back. (Đừng cho anh y vay tin, bn s không bao gi được tr li đâu.)

  • Get down: nuốt xuống

Ví dụ: The medicine tasted horrible and it was difficult to get it down. (V ca viên thuc này tht kinh khng và tht khó cho tôi để nut nó xung.)

  • Get in: về nhà

Ví dụ: He didn‘t get in till well after twelve o’clock because he‘d been out for a few drinks with her mates. (Anh ấy không về nhà sau 12 giờ vì anh ấy đã uống thêm vài chén nữa với bạn.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “ V3 của get là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Obieworld để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!