Home Ngữ Pháp V3 Của Mark Là Gì?

V3 Của Mark Là Gì?

V3 Của Mark Là Gì?

Câu hỏi: V3 của mark là gì?

Trả lời: mark – marked – marked

Một số giới từ đi chung với mark:

  • Mark down: cho học sinh điểm thấp vì một lý do cụ thể

Ví dụ: Students giving an ambiguous answer will be marked down, while students who speak naturally will be rewarded accordingly. (Nhng hc sinh đưa ra câu tr li không rõ ràng thì b đánh đim thp, còn nhng người nói t nhiên thì được đim tương ng.)

  • Mark down: giảm giá của thứ gì đó

Ví dụ: I‘ll buy a lot more if you mark them down a bit. (Tôi sẽ mua thật nhiều nếu bạn giảm giá cho tôi một ít.)

  • Mark off: đánh dấu, gạch chéo thứ gì đó đã được xử lý

Ví dụ: I marked off the items on the list as I finished them. (Tôi đánh du các mc trong danh sách khi tôi hoàn thành chúng.)

  • Mark out: vẽ đường bao quanh một khi vực

Ví dụ: They marked out the pitch. (H v đường bao quanh sân.)

  • Mark out for: lời hứa cho tương lai

Ví dụ: His dedication marked him out for great things. (S cng hiến ca anh y là li ha cho nhng điu tt đẹp s đến vi anh y.)

  • Mark out from: nổi trội hơn bởi chất lượng

Ví dụ: Her speed marks her out from the rest of the group. (Tc độ ca cô y làm cô y ni tri hơn hn phn còn li ca nhóm.)

  • Mark up: tăng giá của thứ gì đó

Ví dụ: They mark the goods up by 15% before they sell them. (H tăng giá sn phm lên 15% trước khi bán chúng.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “V3 của mark là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Obieworld để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!