Home Uncategorized Cây bàng tiếng Anh là gì?

Cây bàng tiếng Anh là gì?

Đối với những bạn đã và đang học tập trong môi trường phổ thông ở Việt Nam, hình ảnh cây bàng vững chãi đứng giữa sân trường chắc không bao giờ là xa lạ. Bên cạnh công dụng tạo bóng mát và thanh lọc bầu không khí, cây bàng còn được dùng làm cây kiểng với kích thước vừa với ngôi nhà của bạn.Vậy có bao giờ bạn nhìn thấy cây bàng và thắc mắc, cây bàng tiếng Anh là gì không? Hãy tham gia vào bài học hôm nay để giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của mình nhé!

(Minh họa Cây bàng tiếng Anh)

1. ĐỊNH NGHĨA CÂY BÀNG TRONG TIẾNG ANH

Định nghĩa

Cây bàng trong tiếng Anh là Indian almond tree hoặc Terminalia catappa, chỉ một loại cây thân gỗ cao, thường được trồng để tạo bóng mát, lọc không khí hoặc trồng kiểng trong nhà.

Phát âm

Cách phát âm Indian almond tree (cây bàng) trong tiếng Anh là /ˈɪndɪən ˌɑː(l)mənd/. Từ đầu tiên có 3 âm tiết và trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất, từ thứ hai có 2 âm tiết và trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất.

Hãy bật từ điển điện tử để nghe thử và phát âm thử từ Indian almond tree để làm quen và ghi nhớ từ này.

Loại từ

Indian almond tree trong tiếng Anh là danh từ. Trong câu, danh từ đứng sau động từ và sau tính từ.

(Minh họa Cây bàng tiếng Anh)

2. CÁCH DÙNG TỪ CÂY BÀNG TRONG TIẾNG ANH

Giống như những danh từ thông dụng, có hai cách sử dụng từ Indian almond tree trong tiếng Anh.

Cụm từ chỉ đơn vị

  • A branch of Indian almond tree: một nhánh cây bàng

 

Đi với các loại từ

Indian almond tree thường đi sau các động từ như grow, water, recognize, buy, propagate, prune, love, like, …

Indian almond tree thường đi sau các tính từ như strong, tall, high, old, small, …

Nếu như bạn biết những từ đi với Indian almond tree khác thì hãy kể cho chúng mình nghe nhé!

http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=6376https://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=4571http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/6658/https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=3755https://sgtvt.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=3517https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=4910http://quan5.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Gopy_DB_new/DispForm.aspx?ID=1834https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3010&fbclid=IwAR1Vh5uiAI9B-2Q__59LW1ae8M-eFt1DnMsb2R0c0O0cqFppwa20mHdwNxkhttps://hoanhbo.quangninh.gov.vn/Trang/chi-tiet-gop-y.aspx?q=8544http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1751http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=9359http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1104&TLID=2225http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=11403http://www.tayninh.dcs.vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?ItemID=1587https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/phe-lieu-dong-mua-phe-lieu-247/http://quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=9445&Source=http%3A%2F%2Fquan8%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FYkienPhanHoi%2FAllItems%2Easpxhttps://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=5127https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1581https://git.sicom.gov.co/phelieudongmuaphelieu247https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=2230360https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1409http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/TinTuc2/DispForm.aspx?ID=5087http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=710http://www.bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2384http://www.bvlpvinhlong.vn/Default.aspx?tabid=536&ch=1867http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/phelieudongmuaphelieu247/https://moj.gov.vn/pakn/Pages/danh-sach-phan-anh-kien-nghi.aspx?ItemID=2419http://dbndhanoi.gov.vn/portal/lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1892http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2458https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=3972http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2486http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2272https://plus.edu.vn/members/phelieudongmuaphelieu247.33285/http://history.lib.ntnu.edu.tw/wiki/index.php/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85:Phelieudongmuaphelieu247http://hospital.ju.edu.jo/Lists/ask_doctor/DispForm.aspx?ID=3768https://webmaster.edu.do/profile/phelieudong.muaphelieu247http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=47408https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=17103http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2826http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phelieudongmuaphelieu247/https://seotot.edu.vn/members/phelieudongmuaphelieu247.10196/https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/phelieudongmuaphelieu247https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/snippets/3698https://sarscoviki.app.vanderbilt.edu/wiki/User:Phelieudongmuaphelieu247http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2457http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=580http://www.de.kuas.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=17091https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/5079https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10789http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9226https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=3139https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=3669https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31272485https://smkanderson.edu.my/adc/members/phelieudongmuaphelieu247/https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=15933https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/phelieudongmuaphelieu247/https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7763https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phelieudongmuaphelieu247http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=167&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D140%2DPageFirstRow%253D91&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b67a848a-85e1-4ac1-bd26-8b35d71bab9a&p=7http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=8217http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/122163/Phe-lieu-%c4%91ong—Mua-Phe-Lieu-247.aspx#post122163https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=962fe0fc-cd0c-4449-89ea-a4271daa8e96&p=9http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6927http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/211621http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3606&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpxhttp://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=10106&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpx%2Fhttp://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12920http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5915http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4022http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1106126http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=16273https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22956https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=3190https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4863http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=756946&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ealexandria%2Egov%2Eeg%2FLists%2Fcomp%5Fnew%2FAllItems%2Easpxhttps://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4497http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/phelieudongmuaphelieu247.34694/https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=869&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttps://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=phe-lieu-dong-mua-phe-lieu-247https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/phe-lieu-dong-mua-phe-lieu-247-2/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2107/https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=a60b0674-677c-40e5-ac3c-0d5ee32999da&p=12https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=8963http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2411http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2279http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2835https://www.speedrun.com/user/dongmuaphelieu247https://www.vietnamta.vn/phelieudongmuaphelieu247https://vatgia.com/raovat/4177/16442902/phe-lieu-dong-mua-phe-lieu-247.htmlhttps://www.intensedebate.com/people/muaphelieu247zhttps://support.advancedcustomfields.com/forums/users/phelieudongmuaphelieu247/https://www.webmasterpro.de/user/phelieudongmuaphelieu247/https://nouw.com/dongmuaphelieu247/ph-liu-dng—mua-ph-liu-247–38024859https://pantip.com/profile/6720394#topicshttps://www.madinamerica.com/forums/users/phelieudongmuaphelieu247/https://seedandspark.com/user/phelieudongmuaphelieu247https://www.viewbug.com/member/phelieudongmuaphelieu247https://bibliocrunch.com/profile/phelieudongmuaphelieu247/https://coub.com/phelieudongmuaphelieu247https://cycling74.com/author/6180b5123cbf2d1585a06efbhttps://www.vingle.net/posts/4088942https://piqs.de/user/phelieudongmuaphelieu247/https://www.longisland.com/profile/phelieudongmuaphelieu247https://my.desktopnexus.com/phelieudongmuaphelieu247/#ProfileCommentshttps://www.dobreprogramy.pl/@phelieudongmuaphelieu247https://subrion.org/members/info/phelieudongmuaphelieu247/http://forums.ernieball.com/members/64879.htmlhttp://www.rohitab.com/discuss/user/187738-phelieudongmuaphelieu247/https://www.allmyfaves.com/phelieudongmuapheliehttps://tulieu.violet.vn/document/phe-lieu-dong-mua-phe-lieu-247-13260844.htmlhttps://twinoid.com/user/10025906http://qooh.me/muaphelieu247dhttps://www.microsoftpartnercommunity.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/104029https://kenhsinhvien.vn/wall/phelieudongmuaphelie.1092761/#abouthttps://www.pearltrees.com/phelieudongmuaphelieu247https://www.metal-archives.com/users/phelieudongmuaphelieu247https://anchor.fm/ph-liu-ng-mua-ph-liu-247https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1586424.pagehttps://app.roll20.net/users/9764899/phe-lieu-dong-mhttps://www.metooo.com/u/phelieudongmuaphelieu247https://blip.fm/profile/phelieudongmuaphelieu247/propshttps://www.viki.com/users/phelieudongmuaphelieu247/abouthttps://www.copytechnet.com/forums/members/phelieudongmuaphelieu247.htmlhttps://sketchfab.com/phelieudongmuaphelieu247https://www.folkd.com/user/phelieudongmuaphelieu247https://tapas.io/dongmuaphelieu247http://hawkee.com/profile/807446/https://wakelet.com/@phelieudongmuaphelieu247https://pinshape.com/users/1717691-phelieudongmuaphelieu247#designs-tab-openhttps://letterboxd.com/muaphelieu247d/http://forums.qrecall.com/user/profile/238773.pagehttps://www.producthunt.com/@phelieudongmuaphelieu247https://gitlab.com/phelieudongmuaphelieu247https://www.bakespace.com/members/profile/phelieudongmuaphelieu247/1389969/http://www.lawrence.com/users/phelieudongmuaphelieu247/https://www.bonanza.com/users/50784366/profilehttps://www.provenexpert.com/ph-liu-ng-mua-ph-liu-247/https://angel.co/u/phelieudongmuaphelieu247https://unsplash.com/@phelieudongmuaphelieu247https://bittube.tv/profile/phelieudongmuaphelieu247https://my.archdaily.com/us/@phe-lieu-dong-mua-phe-lieu-247https://www.debate.org/phelieudongmuaphelieu247/https://player.me/dongmuaphelieu247/abouthttp://www.effecthub.com/user/2016782https://pbase.com/phelieudongmuaphelieu247/profilehttps://os.mbed.com/users/phelieudongmuaphelie/https://www.mxsponsor.com/riders/phelieudongmuaphelieu247http://recipes.mentaframework.org/user/profile/166057.pagehttps://www.facer.io/u/phelieudongmuaphelieu247https://www.ultimate-guitar.com/u/muaphelieu247dhttps://dribbble.com/phelieudongmuaphelieu247/abouthttps://www.wishlistr.com/phelieudongmuaphelieu247http://www.good-tutorials.com/users/muaphelieu247dhttps://www.plimbi.com/author/52659/phelieudongmuaphelieu247https://pastebin.com/u/dongmuaphelieu247dhttps://exercism.org/profiles/phelieudongmuaphelieu247http://chogo.vn/members/phelieudongmuaphelieu247.6131/#abouthttps://catchplugins.com/support-forum/users/phelieudongmuaphelieu247/https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1103951-phelieudongmuaphttps://whitehat.vn/members/phelieudongmuaphelieu247.88614/https://forums.ubisoft.com/member.php/7212621-muaphelieu247dhttp://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/194284.page

Google URL
Google Sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/157r_ijGDa6uADtowJaK7B8YzsbQiKkgQo_VO_YjjZGo/edit?usp=sharing
Google Doc https://docs.google.com/document/d/1pydl5wPlx77vTzhzque-hXHCLgAo_Kj7FuwuNRN9XSs/edit?usp=sharing
Google Slide https://docs.google.com/presentation/d/1s_6hSF8Z3oRkvGMWiVYvdddL49d67sti14y67s8FYm0/edit?usp=sharing
Google Form https://docs.google.com/forms/d/1atMhPCFyTYXBiGzKghl8IEyPIVnrnlFQT2tMzQ3UdrA/edit?usp=sharing
Google My Maps https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WVEaVRM2wr8q7xQSZxGMwSRDRBzkLxiT&usp=sharing
Google Draw https://docs.google.com/drawings/d/1vHOwX78EEfnOZFiLKGz4-9FNO9OVkNXBk-rwmivmfpo/edit?usp=sharing
Google Business Site https://top10thuduc.business.site/
Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1bzT12ahEPgtkNvnkOoIa0vTdqEvwvxYU?usp=sharing
Google PDF
Google Jamboard https://jamboard.google.com/d/19cHlbIOrvFHTafJBe0TRhBy95BwonOgt9TdDsP16LDA/edit?usp=sharing
Google Groups https://groups.google.com/g/top10thuduc/c/lfgaaycr6jc/m/pdiPXJG8BwAJ
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F72WQ911XpxbOpDHgNFa0_-R29UTpPcwATQHAD1XuLFCSX_CcPC5KIN4QJjb8EjhEmIJuda0rTKx1-bhNM142cuex55b8_n6FEybGqDRy5-XrPGbaI&user=mRxavAkAAAAJ
Google new https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNncpwswxue_Aw?hl=vi&gl=VN&ceid=VN:vi