Home Uncategorized “CƠM TẤM” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

“CƠM TẤM” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

– Từ vựng: Cơm Tấm – Steamed Broken Rice (hoặc Broken Rice hay chỉ đơn giản là Com Tam)

– Cách phát âm:

+ UK:  /stiːmˈbrəʊ.kən raɪs/

+ US:  /stiːm ˈbroʊ.kən raɪs/

– Nghĩa thông thường: Theo từ điển Cambridge, Steamed Broken Rice (hay Cơm Tấm) thường được sử dụng với nghĩa cơ bản là mô tả một món ăn của Việt Nam, đặc sản của miền Nam Việt Nam được làm từ những nguyên liệu như thịt nướng, bì (thịt heo cắt sợi trộn với da heo cắt sợi), chả trứng, trứng ốp la, dưa leo, cà chua và một số loại củ ngâm giấm khác.

  • Although there are several names for it, such as Saigon-style steamed broken rice, the fundamental components are the same in most situations.

  • Mặc dù có một số cái tên cho nó, chẳng hạn như cơm tấm kiểu Sài Gòn, các thành phần cơ bản là như nhau trong hầu hết các tỉnh thành.

  • Due to their economic situation, steamed broken rice was formerly a favorite meal among impoverished rice farmers in the Mekong Delta.

  • Do tình hình kinh tế của họ, Cơm Tấm trước đây là một bữa ăn yêu thích của những người nông dân trồng lúa nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm:

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb