Home Uncategorized Con một tiếng Anh là gì?

Con một tiếng Anh là gì?

Con 1 tiếng Anh là only child, phiên âm là /ˌəʊn.li ˈtʃaɪld/. Con một là con độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị trong một thế hệ gia đình, thừa hưởng trọn tình ái thương trong khoảng bố mẹ nhưng thường sẽ cảm thấy đơn chiếc vì không với Các bạn cùng chơi và chuyện trò.

một số từ vựng tiếng Anh can hệ tới con một.Mother /ˈmʌðər/: Mẹ.

Father /ˈfɑːðər/: Bố.

Granddaughter /ˈɡrændɔːtər/: Cháu gái.

Grandson /ˈɡrænsʌn/: Cháu trai.

Daughter /ˈdɔːtər/: Con gái.

Son /sʌn/: Con trai.

Sibling /ˈsɪblɪŋ/: Anh chị em ruột.

Cousin /ˈkʌzn/: Các bạn họ.

1 số loại câu tiếng Anh can hệ tới con một.

I’m an only child, so I’m pretty much a loner.

Tôi là con 1, cho nên tôi rất cô đơn.

As an only child, I never felt insecure and always had total love.

Là con 1, tôi ko bao giờ cảm thấy bất an và luôn với tình yêu trọn vẹn.

I’m an only child so am happy with my own company and I don’t really get lonely.

Tôi là con một nên rất hạnh phúc mang doanh nghiệp riêng của mình và tôi không thực sự cô đơn.

Being an only child, my mother reared me very carefully.

Là con 1, mẹ đã nuôi tôi rất chu đáo.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb