Home Uncategorized Công thức thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Công thức thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Định nghĩa: Thì hiện tại đơn (Simple Present hay Present Simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì hiện tại đơn diễn tả một sự việc hay một hành động mang tính chất chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Công thức với Động từ thường:
Khẳng định: S + V(s/es) + O
Ex: He walks every day. (Anh ấy đi bộ mỗi ngày.)

Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?
Ex: Do you often study late? (Bạn có thường xuyên đi học muộn không?)

Phủ định: S + do/does not + V_inf + O
Ex: I don’t like to eat durian. (Tôi không thích ăn sầu riêng.)

Công thức với Động từ tobe:

Phủ định: S + am/is/are not + O.
Ex: He’s not a bad guy. (Anh ấy không phải là một kẻ xấu.)
Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Khẳng định: S + am/is/are + O.
Ex: My mother is a nurse. (Mẹ tôi là một y tá.)

 

Có thể bạn quan tâm:

https://freetrytrafficschool.blogspot.com/2021/10/ti-phu-jeff-bezos-au-tu-gan-90-trieu.htmlhttps://www.tutebianche.org/top-cong-ty-van-chuyen-da-nang-nhieu-nguoi-dung/https://www.torgi.gov.ru/forum/user/profile/1564042.pagehttp://cms.digi.com/support/forum/user/tutebianchehttps://nootheme.com/forums/users/tutebianche/https://yolotheme.com/forums/users/tutebianche/https://hub.docker.com/u/tutebianchehttps://gallery.autodesk.com/users/UJA9LHFWXQLX?relProf=1https://www.thingiverse.com/tutebianche/designshttps://devpost.com/tutebianchehttps://muckrack.com/tutebiancheorghttps://pxhere.com/en/photographer/3702036https://pantip.com/profile/6676064#topicshttps://www.giantbomb.com/profile/tutebianche/about-me/https://www.metal-archives.com/users/tutebianchehttps://triberr.com/tutebianchehttps://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/tutebianchehttps://www.evensi.com/profile/tutebianche/3592717/savethedate/https://subrion.org/members/info/tutebianche/https://www.weddingbee.com/members/tutebianche/https://gitlab.com/tutebianche.orghttps://www.freetrytrafficschool.com/top-van-phong-cho-thue-quan-1/http://www.good-tutorials.com/users/freetrytraffichttps://www.mapleprimes.com/users/freetrytrafficschoolhttps://www.misterpoll.com/users/1996526http://www.rohitab.com/discuss/user/175885-freetrytrafficschool/https://glose.com/u/freetrytrafficschoolhttps://roomstyler.com/users/freetrytrafficschoolhttp://sonicsquirrel.net/detail/user/freetrytrafficschool/https://git.project-hobbit.eu/freetrytrafficschoolhttps://mxsponsor.com/riders/freetrytrafficschoolhttp://appsplit.com/users/freetrytrafficschoolhttps://git.feneas.org/freetrytrafficschoolhttps://www.metooo.io/u/freetrytrafficschoolhttps://www.zoimas.com/profile/freetrytrafficschool/abouthttps://www.bbuzzart.com/profile/413522http://qooh.me/freetrytraffichttps://www.logobids.com/users/freetrytrafficschoolhttps://lazi.vn/user/freerytrafficschoolhttps://a.pr-cy.ru/freetrytrafficschool.comhttps://www.bombstat.com/domain/freetrytrafficschool.comhttps://www.torgi.gov.ru/forum/user/profile/1564281.pagehttps://www.digi.com/support/forum/user/freetrytrafficschoolhttps://nootheme.com/forums/users/freetrytrafficschool/https://yolotheme.com/forums/users/freetrytrafficschool/https://linkhay.com/blog/203904/suc-hut-quay-tro-lai-nhom-co-phieu-bat-dong-san