the earth

tôi đã sống 60 năm trên trái đất và 8 ngày trên không gian và theo tôi, đó là hai cuộc sống khác biệt nhau i spent 60 years on earth and 8 days in space and, from my viewpoint, it was two separate lives

Earth  /ɜːθ/  Trái đất
the area of the earth bề mặt trái đất
Crust  /krʌst/ lớp vỏ trái đất
Mantle /ˈmæn.təl/ Lớp Manti trái đất
Outer core Nhân ngoài trái đất
Inner core Nhân trong trái đất
asthenosphere /æsˈθiː.nə.sfɪər/ bầu trời
lithosphere /ˈlɪθ.ə.sfɪər/ Thạch quyển
troposphere /ˈträpəˌsfi(ə)r/ Tầng đối lưu
stratosphere / ˈstradəˌsfir/  Tầng bình lưu
mesosphere /ˈmezəˌsfir/ Tầng trung lưu
ozone /ˈōˌzōn/ Khí quyển
Atmosphere  /ˈæt.mə.sfɪər/ Bầu khí quyển
air pressure Áp suất không khí
thermosphere /ˈTHərməˌsfir/ nhiệt độ
Meridian  /məˈrɪd.i.ən/ kinh tuyến
parallel of latitude vĩ tuyến
Latitude /ˈlæt.ɪ.tʃuːd/ Vĩ độ
Longitude  /ˈlɒŋ.ɡɪ.tʃuːd/ Kinh độ
Equator  /ɪˈkweɪ.tər/ Xích đạo
Southernmost

=South pole

Cực Nam
Northernmost

= North pole

Cực bắc
Continents /ˈkɒn.tɪ.nənt/ Châu lục
Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪk/ Châu Nam cực
North America /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/ Bắc Mỹ
South America  /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/ Nam Mỹ
Asia /ˈeɪ.ʒə/ Châu Á
Europe /ˈjʊr.əp/ Châu Âu
America  /əˈmer.ɪ.kə/ Châu Mỹ
Africa  /æf.rɪ.kə/ Châu Phi
Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ Châu Đại dương/ Châu Úc
Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/ Bắc Băng Dương
Southern Ocean /ˈsʌð.ənˈsʌð.ən/ Nam Băng Dương
Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/ Thái Bình Dương
Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/ Ấn Độ Dương
The Atlantic Ocean

= Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/

Đại Tây Dương
Population  /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/  Dân số
Country  /ˈkʌn.tri/ Đất nước
Rural /ˈrʊə.rəl/ Nông thôn
Urban /ˈɜː.bən/ Thành thị
Tropic /ˈtrɒp.ɪk/ Nhiệt đới
Tropical Wet Nhiệt đới ẩm
Tropical wet and dry Nhiệt đới ẩm và khô
Dry semiarid  Khô, bán khô cằn
Dry arid Khô, khô cằn
Moderate /ˈmɒd.ər.ət/ Ôn hòa
Continental  /ˌkɒn.tɪˈnen.təl/ Lục địa
Polar /ˈpəʊ.lər/ Vùng cực
Aurora /ɔːˈrɔː.rə/ cực quang
Arbit /ˈpəʊ.lər/  quỹ đạo
Day  /deɪ/ Ngày
Night /naɪt/ Đêm
Morning  /ˈmɔː.nɪŋ/ Buổi sáng
Afternoon  /ˌɑːf.təˈnuːn/ Buổi chiều
Evening  /ˈiːv.nɪŋ/ Buổi tối
Air  /eər/  Không khí
Cloud  /klaʊd/ Mây
Sky /skaɪ/  Bầu trời
Oxygen  /ˈɒk.sɪ.dʒən/ Khí Oxy
Animal  /ˈæn.ɪ.məl/  Động vật
Energy /ˈen.ə.dʒi/  Năng lượng
Soil  /sɔɪl/ Đất
Wind /wɪnd/ gió
Plants  /plɑːnt/ Cây cối
Land  /lænd/ Đất
Water  /ˈwɔː.tər/ Nước
Sun  /sʌn/ Mặt trời

https://www.evietshop.net/2018/02/4-con-giap-co-duyen-kinh-doanh-o-ruc.html?showComment=1634822350122#c6986338019164268897

http://www.danhbonginox.edu.vn/2013/08/huong-dan-lua-chon-may-cha-nham.html?showComment=1634821693537#c8897298441469809877

https://www.gdiproductions.net/2020/04/mau-vo-nhan-kim-cuong-nam.html?showComment=1634821994979#c4195684478114504407

https://www.vieteducation.com/2017/04/dien-vien-ninh-duong-lan-ngoc.html?showComment=1634822084063#c7566331464341389575

https://www.bepcongnghiepdanang.com/2018/07/bep-tu-cong-nghiep-he-moi.html?showComment=1634822145108#c1909781419342126173

https://www.quoc.name.vn/2014/09/viet-bai-tap-lam-van-so-6-lop-9-bai.html?showComment=1634822224526#c4783416931082065309

https://dulichvn.net/nhung-quan-cafe-dep-o-da-nang-cho-buoi-hen-ly-tuong/

https://dulichvn.net/chiem-nguong-ve-cuon-hut-cua-5-bai-bien-da-nang/

https://dulichvn.net/pha-dao-vai-dia-diem-check-in-da-nang-duoc-gioi-tre-san-lung/

https://dulichvn.net/but-pha-gioi-han-ban-than-tai-cong-vien-chau-a-da-nang-new/

https://dulichvn.net/ngat-ngay-voi-chon-bong-lai-tien-canh-o-ha-gioi-ba-na-hills/

https://dulichvn.net/goi-y-hanh-trinh-du-lich-da-nang-hoi-an-cho-dan-cong-so-moi/

https://dulichvn.net/lang-gom-thanh-ha-hoi-an-lau-doi/

https://dulichvn.net/kham-pha-su-ky-bi-o-thanh-dia-my-son/

https://dulichvn.net/tong-hop-khach-san-3-sao-da-nang/

https://dulichvn.net/rung-dua-bay-mau-hoi-an-voi-tro-mua-thung/

https://dulichvn.net/trai-nghiem-nong-dan-o-lang-rau-tra-que-hoi-an/

https://dulichvn.net/lap-keo-o-9-dia-diem-cam-trai-da-nang/

https://dulichvn.net/top-3-khu-vui-choi-o-da-nang-noi-tieng-bac-nhat/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-lan-san-ho-da-nang-chi-tiet-nhat/

https://dulichvn.net/chi-tiet-kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tu-tuc-moi-vua-cap-nhat/

https://dulichvn.net/nhung-dia-diem-du-lich-da-nang-mien-phi-khien-ban-me-man-p01/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tat-tan-tat/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tu-tuc-can-chuan-bi-nhung-gi/

https://dulichvn.net/review-da-nang-4-ngay-3-dem-cuc-hap-dan/

https://dulichvn.net/nhung-quan-cafe-view-dep-da-nang-cho-gioi-tre/

https://dulichvn.net/danh-sach-9-quan-oc-ngon-da-nang-ngon-het-say/

https://dulichvn.net/top-5-quan-chay-da-nang-thuc-khach-hay-lui-toi-nhat/

https://dulichvn.net/top-5-quan-an-han-quoc-da-nang/

https://dulichvn.net/list-cac-quan-an-vat-da-nang-don-guc-trai-tim-gioi-tre/

https://dulichvn.net/thuong-thuc-dac-san-hoi-an-chi-voi-20k/

https://dulichvn.net/top-5-khu-cho-sai-gon-noi-tieng-tu-truoc-den-nay/

https://dulichvn.net/tham-quan-suoi-tien-sai-gon-chi-tiet-nhat/

https://dulichvn.net/top-9-khu-trung-tam-mua-sam-o-sai-gon-duoc-ua-chuong/

https://dulichvn.net/luu-lai-ngay-top-5-mon-an-ngon-sai-gon/

https://dulichvn.net/check-in-vai-dia-diem-song-ao-ha-noi-chat-lu/

https://dulichvn.net/top-7-di-tich-lich-su-o-ha-noi-noi-bat-nhat/

https://dulichvn.net/mon-an-ngon-ha-noi-quen-thuoc/

https://dulichvn.net/diem-danh-5-con-pho-am-thuc-ha-noi-dinh-dam-co-tu-lau-doi/

https://dulichvn.net/mach-ban-vai-quan-cafe-co-o-ha-noi-sieu-chat/

https://dulichvn.net/tan-huong-khong-gian-xanh-o-quan-ca-phe-vuon-ha-noi/

https://dulichvn.net/top-9-quan-pizza-ngon-ha-noi/

https://dulichvn.net/kham-pha-9-diem-du-lich-bac-dao-phu-quoc/

https://dulichvn.net/bai-sao-phu-quoc-thien-duong-bien-dao-trong-mo/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-di-du-lich-phu-quoc-di-dau-choi-the-nao-chi-phi-bao-nhieu/

https://dulichvn.net/11-quan-goi-ca-trich-phu-quoc-ngon-nhat/

https://dulichvn.net/7-quan-an-ngon-o-phu-quoc-chat-luong/

https://dulichvn.net/loc-danh-sach-5-mon-an-dac-san-phu-quoc-tru-danh/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-san-anh-o-diem-du-lich-swing-sapa/

https://dulichvn.net/doi-che-o-long-sapa-tac-pham-tuyet-my-cho-ban/

https://dulichvn.net/ghe-tham-5-ban-lang-o-sapa-noi-vung-cao-dac-sac/

https://dulichvn.net/nhung-mon-an-dac-san-sapa-ngon-tuyet-cu-meo/

https://dulichvn.net/an-sang-o-sapa-noi-nao-ngon-nhat/

https://dulichvn.net/hon-7-quan-an-ngon-o-sapa-nuc-tieng/

https://dulichvn.net/san-anh-o-rung-thong-da-lat/

https://dulichvn.net/trai-nghiem-duy-nhat-o-zoodoo-da-lat/

https://dulichvn.net/ve-dep-khu-du-lich-la-phong-da-lat/

https://dulichvn.net/doi-robin-da-lat-diem-tham-quan-cap-treo-cuc-hap-dan/

https://dulichvn.net/doi-thien-phuc-duc-da-lat-ai-cung-muon-dat-chan-den/

https://dulichvn.net/song-chung-voi-thien-nhien-o-khu-du-lich-madagui/

https://dulichvn.net/chon-ta-hay-lang-thang-va-ngoi-san-may-o-da-lat/

https://dulichvn.net/suc-cuon-hut-cua-nhung-cung-duong-dep-o-da-lat/

https://dulichvn.net/da-lat-co-gi-ma-khien-nguoi-ta-si-me-den-the/

https://dulichvn.net/nhung-dia-diem-du-lich-da-lat-khong-the-bo-lo/

https://dulichvn.net/list-7-quan-an-ngon-da-lat-cho-bua-an/

https://dulichvn.net/luu-lai-7-quan-lau-ngon-da-lat-cung-ban-be/

https://dulichvn.net/diem-danh-mon-an-vat-ngon-da-lat/

https://dulichvn.net/danh-sach-5-mon-an-dac-san-da-lat-ngon/