Home Uncategorized Tổng hợp các từ vựng về trái đất bạn nên biết

Tổng hợp các từ vựng về trái đất bạn nên biết

the earth

tôi đã sống 60 năm trên trái đất và 8 ngày trên không gian và theo tôi, đó là hai cuộc sống khác biệt nhau i spent 60 years on earth and 8 days in space and, from my viewpoint, it was two separate lives

Earth  /ɜːθ/  Trái đất
the area of the earth bề mặt trái đất
Crust  /krʌst/ lớp vỏ trái đất
Mantle /ˈmæn.təl/ Lớp Manti trái đất
Outer core Nhân ngoài trái đất
Inner core Nhân trong trái đất
asthenosphere /æsˈθiː.nə.sfɪər/ bầu trời
lithosphere /ˈlɪθ.ə.sfɪər/ Thạch quyển
troposphere /ˈträpəˌsfi(ə)r/ Tầng đối lưu
stratosphere / ˈstradəˌsfir/  Tầng bình lưu
mesosphere /ˈmezəˌsfir/ Tầng trung lưu
ozone /ˈōˌzōn/ Khí quyển
Atmosphere  /ˈæt.mə.sfɪər/ Bầu khí quyển
air pressure Áp suất không khí
thermosphere /ˈTHərməˌsfir/ nhiệt độ
Meridian  /məˈrɪd.i.ən/ kinh tuyến
parallel of latitude vĩ tuyến
Latitude /ˈlæt.ɪ.tʃuːd/ Vĩ độ
Longitude  /ˈlɒŋ.ɡɪ.tʃuːd/ Kinh độ
Equator  /ɪˈkweɪ.tər/ Xích đạo
Southernmost

=South pole

Cực Nam
Northernmost

= North pole

Cực bắc
Continents /ˈkɒn.tɪ.nənt/ Châu lục
Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪk/ Châu Nam cực
North America /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/ Bắc Mỹ
South America  /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/ Nam Mỹ
Asia /ˈeɪ.ʒə/ Châu Á
Europe /ˈjʊr.əp/ Châu Âu
America  /əˈmer.ɪ.kə/ Châu Mỹ
Africa  /æf.rɪ.kə/ Châu Phi
Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ Châu Đại dương/ Châu Úc
Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/ Bắc Băng Dương
Southern Ocean /ˈsʌð.ənˈsʌð.ən/ Nam Băng Dương
Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/ Thái Bình Dương
Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/ Ấn Độ Dương
The Atlantic Ocean

= Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/

Đại Tây Dương
Population  /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/  Dân số
Country  /ˈkʌn.tri/ Đất nước
Rural /ˈrʊə.rəl/ Nông thôn
Urban /ˈɜː.bən/ Thành thị
Tropic /ˈtrɒp.ɪk/ Nhiệt đới
Tropical Wet Nhiệt đới ẩm
Tropical wet and dry Nhiệt đới ẩm và khô
Dry semiarid  Khô, bán khô cằn
Dry arid Khô, khô cằn
Moderate /ˈmɒd.ər.ət/ Ôn hòa
Continental  /ˌkɒn.tɪˈnen.təl/ Lục địa
Polar /ˈpəʊ.lər/ Vùng cực
Aurora /ɔːˈrɔː.rə/ cực quang
Arbit /ˈpəʊ.lər/  quỹ đạo
Day  /deɪ/ Ngày
Night /naɪt/ Đêm
Morning  /ˈmɔː.nɪŋ/ Buổi sáng
Afternoon  /ˌɑːf.təˈnuːn/ Buổi chiều
Evening  /ˈiːv.nɪŋ/ Buổi tối
Air  /eər/  Không khí
Cloud  /klaʊd/ Mây
Sky /skaɪ/  Bầu trời
Oxygen  /ˈɒk.sɪ.dʒən/ Khí Oxy
Animal  /ˈæn.ɪ.məl/  Động vật
Energy /ˈen.ə.dʒi/  Năng lượng
Soil  /sɔɪl/ Đất
Wind /wɪnd/ gió
Plants  /plɑːnt/ Cây cối
Land  /lænd/ Đất
Water  /ˈwɔː.tər/ Nước
Sun  /sʌn/ Mặt trời

https://www.evietshop.net/2018/02/4-con-giap-co-duyen-kinh-doanh-o-ruc.html?showComment=1634822350122#c6986338019164268897

http://www.danhbonginox.edu.vn/2013/08/huong-dan-lua-chon-may-cha-nham.html?showComment=1634821693537#c8897298441469809877

https://www.gdiproductions.net/2020/04/mau-vo-nhan-kim-cuong-nam.html?showComment=1634821994979#c4195684478114504407

https://www.vieteducation.com/2017/04/dien-vien-ninh-duong-lan-ngoc.html?showComment=1634822084063#c7566331464341389575

https://www.bepcongnghiepdanang.com/2018/07/bep-tu-cong-nghiep-he-moi.html?showComment=1634822145108#c1909781419342126173

https://www.quoc.name.vn/2014/09/viet-bai-tap-lam-van-so-6-lop-9-bai.html?showComment=1634822224526#c4783416931082065309

https://dulichvn.net/nhung-quan-cafe-dep-o-da-nang-cho-buoi-hen-ly-tuong/

https://dulichvn.net/chiem-nguong-ve-cuon-hut-cua-5-bai-bien-da-nang/

https://dulichvn.net/pha-dao-vai-dia-diem-check-in-da-nang-duoc-gioi-tre-san-lung/

https://dulichvn.net/but-pha-gioi-han-ban-than-tai-cong-vien-chau-a-da-nang-new/

https://dulichvn.net/ngat-ngay-voi-chon-bong-lai-tien-canh-o-ha-gioi-ba-na-hills/

https://dulichvn.net/goi-y-hanh-trinh-du-lich-da-nang-hoi-an-cho-dan-cong-so-moi/

https://dulichvn.net/lang-gom-thanh-ha-hoi-an-lau-doi/

https://dulichvn.net/kham-pha-su-ky-bi-o-thanh-dia-my-son/

https://dulichvn.net/tong-hop-khach-san-3-sao-da-nang/

https://dulichvn.net/rung-dua-bay-mau-hoi-an-voi-tro-mua-thung/

https://dulichvn.net/trai-nghiem-nong-dan-o-lang-rau-tra-que-hoi-an/

https://dulichvn.net/lap-keo-o-9-dia-diem-cam-trai-da-nang/

https://dulichvn.net/top-3-khu-vui-choi-o-da-nang-noi-tieng-bac-nhat/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-lan-san-ho-da-nang-chi-tiet-nhat/

https://dulichvn.net/chi-tiet-kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tu-tuc-moi-vua-cap-nhat/

https://dulichvn.net/nhung-dia-diem-du-lich-da-nang-mien-phi-khien-ban-me-man-p01/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tat-tan-tat/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tu-tuc-can-chuan-bi-nhung-gi/

https://dulichvn.net/review-da-nang-4-ngay-3-dem-cuc-hap-dan/

https://dulichvn.net/nhung-quan-cafe-view-dep-da-nang-cho-gioi-tre/

https://dulichvn.net/danh-sach-9-quan-oc-ngon-da-nang-ngon-het-say/

https://dulichvn.net/top-5-quan-chay-da-nang-thuc-khach-hay-lui-toi-nhat/

https://dulichvn.net/top-5-quan-an-han-quoc-da-nang/

https://dulichvn.net/list-cac-quan-an-vat-da-nang-don-guc-trai-tim-gioi-tre/

https://dulichvn.net/thuong-thuc-dac-san-hoi-an-chi-voi-20k/

https://dulichvn.net/top-5-khu-cho-sai-gon-noi-tieng-tu-truoc-den-nay/

https://dulichvn.net/tham-quan-suoi-tien-sai-gon-chi-tiet-nhat/

https://dulichvn.net/top-9-khu-trung-tam-mua-sam-o-sai-gon-duoc-ua-chuong/

https://dulichvn.net/luu-lai-ngay-top-5-mon-an-ngon-sai-gon/

https://dulichvn.net/check-in-vai-dia-diem-song-ao-ha-noi-chat-lu/

https://dulichvn.net/top-7-di-tich-lich-su-o-ha-noi-noi-bat-nhat/

https://dulichvn.net/mon-an-ngon-ha-noi-quen-thuoc/

https://dulichvn.net/diem-danh-5-con-pho-am-thuc-ha-noi-dinh-dam-co-tu-lau-doi/

https://dulichvn.net/mach-ban-vai-quan-cafe-co-o-ha-noi-sieu-chat/

https://dulichvn.net/tan-huong-khong-gian-xanh-o-quan-ca-phe-vuon-ha-noi/

https://dulichvn.net/top-9-quan-pizza-ngon-ha-noi/

https://dulichvn.net/kham-pha-9-diem-du-lich-bac-dao-phu-quoc/

https://dulichvn.net/bai-sao-phu-quoc-thien-duong-bien-dao-trong-mo/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-di-du-lich-phu-quoc-di-dau-choi-the-nao-chi-phi-bao-nhieu/

https://dulichvn.net/11-quan-goi-ca-trich-phu-quoc-ngon-nhat/

https://dulichvn.net/7-quan-an-ngon-o-phu-quoc-chat-luong/

https://dulichvn.net/loc-danh-sach-5-mon-an-dac-san-phu-quoc-tru-danh/

https://dulichvn.net/kinh-nghiem-san-anh-o-diem-du-lich-swing-sapa/

https://dulichvn.net/doi-che-o-long-sapa-tac-pham-tuyet-my-cho-ban/

https://dulichvn.net/ghe-tham-5-ban-lang-o-sapa-noi-vung-cao-dac-sac/

https://dulichvn.net/nhung-mon-an-dac-san-sapa-ngon-tuyet-cu-meo/

https://dulichvn.net/an-sang-o-sapa-noi-nao-ngon-nhat/

https://dulichvn.net/hon-7-quan-an-ngon-o-sapa-nuc-tieng/

https://dulichvn.net/san-anh-o-rung-thong-da-lat/

https://dulichvn.net/trai-nghiem-duy-nhat-o-zoodoo-da-lat/

https://dulichvn.net/ve-dep-khu-du-lich-la-phong-da-lat/

https://dulichvn.net/doi-robin-da-lat-diem-tham-quan-cap-treo-cuc-hap-dan/

https://dulichvn.net/doi-thien-phuc-duc-da-lat-ai-cung-muon-dat-chan-den/

https://dulichvn.net/song-chung-voi-thien-nhien-o-khu-du-lich-madagui/

https://dulichvn.net/chon-ta-hay-lang-thang-va-ngoi-san-may-o-da-lat/

https://dulichvn.net/suc-cuon-hut-cua-nhung-cung-duong-dep-o-da-lat/

https://dulichvn.net/da-lat-co-gi-ma-khien-nguoi-ta-si-me-den-the/

https://dulichvn.net/nhung-dia-diem-du-lich-da-lat-khong-the-bo-lo/

https://dulichvn.net/list-7-quan-an-ngon-da-lat-cho-bua-an/

https://dulichvn.net/luu-lai-7-quan-lau-ngon-da-lat-cung-ban-be/

https://dulichvn.net/diem-danh-mon-an-vat-ngon-da-lat/

https://dulichvn.net/danh-sach-5-mon-an-dac-san-da-lat-ngon/