Home Định Nghĩa Chuyển đến nhà mới tiếng Anh là gì?

Chuyển đến nhà mới tiếng Anh là gì?

Chuyển đến nhà mới tiếng Anh là gì?

Chuyển đến nhà mới tiếng Anh là Moved to a new home.

Việc dọn về nhà mới cũng đồng nghĩa với việc tất cả thành viên trong gia đình bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chính vì vậy việc làm sạch không gian và loại bỏ nguồn khí tiêu cực là những việc nên làm và cần phải được chú trọng.

Việc dọn về nhà mới cũng đồng nghĩa với việc tất cả thành viên trong gia đình bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. …

Chọn ngày lành tháng tốt.

Cúng thổ địa và thần linh.

Xông nhà để xua đi chướng khí

Chiếu và bếp nấu là những vật đầu tiên cần mang vào nhà trước.