Home Định Nghĩa Vận chuyển trong tiếng Anh là gì?

Vận chuyển trong tiếng Anh là gì?

Vận chuyển trong tiếng Anh là gì?

Vận chuyển trong tiếng anh là Transport.

Vận chuyển hàng hóa là một phần không thể thiếu của bộ phận logistics trong doanh nghiệp, trong các hoạt động vận chuyển như sợi dây kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều vị trí khác nhau. Quá trình vận chuyển không tăng về sản lượng nhưng nâng cao giá trị sản phẩm trong chuổi cung ứng.

Vận chuyển là nhu cầu thiết yếu của sự phát triển kinh tế nhằm mục đích thay đổi vị trí của hàng hóa và con người từ nơi này đến nơi khác bằng các phương tiện vận chuyển. Trong hoạt động kinh doanh thương mại vận chuyển hàng hóa có vai trò đặc biệt quan trọng.

Kể đến thương mại phải nói đến vận chuyển hàng hóa, thương mại là làm hàng hóa thay đổi chủ sở hữu còn vận chuyển làm cho hàng hóa thay đổi vị trí.