Home Định Nghĩa Nhà xưởng tiếng Anh là gì?

Nhà xưởng tiếng Anh là gì?

Nhà xưởng tiếng Anh là gì?

Nhà xưởng tiếng Anh là factory.

Nhà xưởng công nghiệp là gì?

  • Nhà xưởng có thể là nơi tập trung nguồn nhân lực rất lớn. Trong đó có chứa những trang thiết bị, máy móc hoặc nguyên vật liệu nhằm đáp ứng cho quy trình sản xuất; bảo quản hoặc vận chuyển các loại hàng hóa sử dụng trong những ngành công nghiệp.
  • Nhà xưởng hay còn gọi là nhà công nghiệp có không gian có diện tích với sức chứa cũng như quy mô lớn hơn so với nhà ở, văn phòng hoặc cửa hàng thông thường.