Home Định Nghĩa Nhân viên văn phòng tiếng Anh là gì?

Nhân viên văn phòng tiếng Anh là gì?

Nhân viên văn phòng tiếng Anh là gì?

Nhân viên văn phòng tiếng Anh là officer.

Nhân viên văn phòng là những người làm trong văn phòng của các doanh nghiệp. Họ có thể làm nhân viên kế toán, nhân viên it “công nghệ Thông tin” nhân viên bán hàng, nhân viên hành chánh nhân sự… Như vậy ta hiểu rõ nhân viên văn phòng là thứ nhất họ phải là nhân viên, thứ 2 họ phải làm việc trong văn phòng.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý để không gọi nhầm lẫn giữa nhân viên với những người lãnh đạo trong công ty, doanh nghiệp. Những người có chức từ cấp trưởng phó phòng trở lên thì sẽ không gọi là nhân viên nữa mặc dù họ làm việc trong văn phòng. Những người này sẽ được gọi theo tên chức vụ của riêng họ