Home Uncategorized Con ngựa trong tiếng Anh gọi là gì

Con ngựa trong tiếng Anh gọi là gì

Khi nói đến việc mất một con bò để làm chuồng, người Anh nói rằng “hãy khóa cửa chuồng sau khi con ngựa đã rời đi.”

1. Tương đương với ngựa / bò

“Mạnh như ngựa / bò” ngụ ý “khỏe như ngựa / bò”, được ví von trong tiếng Việt là “khỏe như voi.”

Ví dụ, người đàn ông khỏe như ngựa và dễ dàng hỗ trợ chúng tôi di chuyển chiếc ghế sofa. (Anh ấy là một người đàn ông to lớn có thể dễ dàng nâng chiếc ghế sofa cho chúng tôi.)

2. Cố chấp như một con la

Câu tục ngữ sau đây, có nghĩa đen là “cứng đầu như một con la”, được dùng để chỉ những người cứng đầu hơn những người khác.

Ví dụ, một trong những người bạn của tôi thực sự rất cố chấp.webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb