Home Định Nghĩa Người dọn nhà tiếng Anh là gì?

Người dọn nhà tiếng Anh là gì?

Người dọn nhà tiếng Anh là gì?

Người dọn nhà tiếng Anh là House cleaning man.

Dọn nhà là quá trình loại bỏ tất cả các đồ vật gia dụng từ một bất động sản.

Việc dọn nhà có thể mất hơn một ngày nếu có một lượng lớn đồ nội thất và vật dụng gia đình, đôi khi người cư ngụ bị OCD hoặc hội chứng tích trữ cưỡng bức cũng có nhiều đồ đạc hơn mức bình thường.

Các công việc chính của dịch vụ dọn dẹp văn phòng bao gồm: quét dọn văn phòng, lau cửa kính, lau trang thiết bị máy móc, rửa cốc chén, rửa thùng rác, đổ rác, sắp xếp đồ đạc