Home Định Nghĩa Người vận chuyển tiếng Anh là gì?

Người vận chuyển tiếng Anh là gì?

Người vận chuyển tiếng Anh là gì?

Người vận chuyển tiếng Anh là Carrier

Người vận chuyển là người thực hiện hoặc cam kết thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc vận chuyển, dù cho người đó là người kinh doanh vận tải đa phương thức hay không phải là người kinh doanh vận tải đa phương thức.

Là bất kỳ người nào, tự mình hoặc trên danh nghĩa của mình, một hợp đồng vận tải bằng đường biển đã được ký kết với người gửi hàng.

Chúng ta có thể thấy được sự quan trọng của người vận chuyển như thế nào rồi đúng không.