Home Định Nghĩa Sân tiếng Anh là gì? Và các ví dụ về “sân”

Sân tiếng Anh là gì? Và các ví dụ về “sân”

Sân tiếng Anh là gì? Và các ví dụ về “sân”
Sân tiếng anh là gì?

Từ “sân” trong tiếng Anh được sử dụng khá rộng rãi trong những cuộc đối thoại hằng ngày cũng như trong việc học tập mà bạn thường hay gặp phải. Ngay trong bài viết này hãy cùng obieworld tìm hiểu sân trong tiếng anh là gì? cách dùng cũng như cách phát âm của từ này sao cho đúng nhé.

Sân tiếng anh là gì?

Đầu tiên, mình sẽ nói đến định nghĩa cũng như là cách phát âm của từ Sân trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm Anh-Anh Phát âm Anh Mỹ
Sân Yard  /jɑːd/ /jɑːrd/

Từ Yard ở đây được phát âm sẽ hơi khác giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ.

Trong cuốn từ điển Camrbridge có định nghĩa: an area of land next to a building that usually has a hard surface and that is used for a special purpose (một khu đất bên cạnh một tòa nhà thường có bề mặt cứng và chúng được sử dụng cho mục đích đặc biệt).

Một số ví dụ từ “sân” được sử dụng trong tiếng anh

1. The house has a small yard at the back.

=> Tạm dịch: Nhà có sân nhỏ phía sau

2. The children played in the school yard.

=> Tạm dịch: Những đứa trẻ đang chơi trong sân trường

3. That’s what you do with a home court advantage.

=> Tạm dịch: Đó là những gì mà bạn có được với lợi thế sân nhà

4. Metalist Stadium is the yard of FC Metalist Kharkiv.

=> Tạm dịch: Metalist Stadium là sân nhà của FC Metalist Kharkiv

5. Everyone wants change, but no one wants it in his yard.

=> Tạm dịch: Mọi người đều muốn thay đổi, nhưng không ai muốn nó trong sân của mình.

Trên đây là những nội dung liên quan đến câu hỏi sân tiếng anh là gì? Và một số những ví dụ mẫu câu tiếng anh liên quan đến “sân” mà obieworld muốn chia sẻ đến cho các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ với những thông tin trên sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Xây Dựng SG: