Home Tiếng Anh Phổ Thông 26 cách nói đồng ý trong tiếng anh

26 cách nói đồng ý trong tiếng anh

26 cách nói đồng ý trong tiếng anh

Với mỗi tình huống giao tiếp khác nhau mà bạn sẽ có các cách nói đồng ý với ý kiến, quan điểm đó. Trong giao tiếp tiếng anh cũng vậy, cách nói đồng ý rất đa dạng với từng ngữ cảnh. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn 26 cách nói đồng ý trong tiếng anh, cùng tìm hiểu nhé!

cách nói đồng ý trong tiếng anh

26 cách nói đồng ý trong tiếng anh

1. Absolutely.

Chắc chắn rồi.

2. Exactly.

Chính xác.

3. I couldn’t agree with you more.

Tôi không thể đồng ý hơn được nữa. (Nghĩa là hoàn toàn đồng ý)

4. I agree with you 100 percent.

Tôi đồng ý với bạn 100%.

5. You’re absolutely right.

Bạn hoàn toàn đúng.

6. That’s exactly how I feel.

Đúng như tôi nghĩ.

7. That’s so true.

Đúng là vậy.

8. That’s for sure.

Chắc chắn là thế.

9. I’m afraid I agree with you.

Tôi nghĩ là tôi đồng ý với bạn.

10. I have to side with you on this one.

Về vấn đề này thì tôi phải đồng ý với bạn thôi.

11. No doubt about it.

Không có gì phải nghi ngờ cả.

12. You have a point there.

Chỗ này bạn nói đúng.

13. I was just going to say that.

Tôi cũng định nói vậy.

14. Of course.

Dĩ nhiên rồi.

15. I think so, too.

Tôi cũng nghĩ vậy.

16. I agree with you entirely.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

17. That’s a good point.

Nói hay đó / Nói đúng đó.

18. I’d go along with that.

Tôi đồng ý theo hướng đó.

19. That’s just what I was thinking.

Đó đúng là những gì tôi đang nghĩ.

20. I have no objection.

Tôi không phản đối gì.

21. I hold the same opinion.

Tôi có cùng ý kiến.

22. I have come to the same conclusion.

Tôi cũng có cùng kết luận.

23. We are of one mind / of the same mind on that question.

Chúng tôi có cùng ý kiến / quan điểm với câu hỏi đó.

24. (agree with negative statement) Me neither / Neither do I / I don’t think so either.

(đồng ý với câu phủ định) Tôi cũng không nghĩ vậy.

25.(slang) Tell me about it!

(từ lóng) Tôi cũng thấy vậy!

26. (slang) Quite so!

(từ lóng) Đồng ý!

Trên đây là 26 cách nói đồng ý trong tiếng anh, nếu bạn thấy hay hãy lưu về học lại nhé!

bạn đang xem bài viết cách nói đồng ý trong tiếng anh từ obieworld

Có thể bạn quan tâm: học tiếng anh cho người mới bắt đầu

> Xem thêm: