Home Từ Vựng 20 loại trái cây bằng tiếng anh

20 loại trái cây bằng tiếng anh

  1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
  2. Apple: /’æpl/: táo
  3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
  4. Mango: /´mæηgou/: xoài
  5. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
  6. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
  7. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
  8. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
  9. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
  10. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
  11. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
  12. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
  13. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
  14. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
  15. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
  16. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
  17. Grape: /greɪp/: nho
  18. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
  19. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
  20. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít

https://www.free-ebooks.net/profile/1338244/tutebianchehttps://www.hikingproject.com/user/201241853/tutebianche-orghttps://www.bakespace.com/members/profile/tutebianche/1358401/https://www.divephotoguide.com/user/tutebianchehttps://www.sqlservercentral.com/forums/user/tutebianchehttps://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/tutebianche/https://confengine.com/user/tutebianchehttps://player.me/tutebianche/abouthttps://v4.phpfox.com/tutebianchehttps://findery.com/tutebianchehttps://www.debate.org/tutebianche/https://blip.fm/tutebianchehttps://guides.co/p/tutebianchehttps://bibliocrunch.com/profile/tutebianche/https://able2know.org/user/tutebianche/https://www.cakeresume.com/me/tutebianchehttps://openuserjs.org/users/tutebianchehttps://www.bitsdujour.com/profiles/lrDjBUhttps://www.fimfiction.net/user/457857/tutebianche/abouthttps://recordsetter.com//user/tutebiancheorghttp://www.authorstream.com/freetrytrafficschool/https://www.giantbomb.com/profile/freetrytraffic/about-me/https://cycling74.com/author/615d5b567c419c2f9f0a6600https://www.myminifactory.com/users/freetrytrafficschoolhttps://www.quia.com/profiles/freetrytrafficschoolhttps://www.pozible.com/profile/freetrytrafficschoolhttps://www.hulkshare.com/freetrytrafficschoolhttps://os.mbed.com/users/freetrytrafficschool/https://www.forexfactory.com/freetrytraffhttps://hypothes.is/users/freetrytrafficschoolhttps://triberr.com/freetrytrafficschoolhttp://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/freetrytrafficschoolhttps://www.longisland.com/profile/freetrytrafficschoolhttps://www.teachertube.com/user/channel/freetrytrafficschoolhttps://www.youmagine.com/freetrytrafficschool/designshttps://app.roll20.net/users/9669601/freetryfficschoolhttps://my.desktopnexus.com/freetrytrafficschool/https://subrion.org/members/info/freetrytrafficschool/https://www.mobypicture.com/user/freetrytrafficschoolhttps://www.free-ebooks.net/profile/1338382/freetrytrafficschool