Con châu chấu tiếng Anh là Grasshopper.

Bên dưới là những gợi ý từ vựng khác cùng chủ đề. Hãy cùng nhau tham khảo nhé.

 • Ant: Con kiến
 • Caterpillar: Sâu bướm
 • Aphid: Con rệp
 • Bee: Con nữa
 • Cicada: Con ve sầu
 • Butterfly: Con bướm
 • Worm: Con sâu
 • Bug: Con rệp
 • Cockroach: Con gián
 • Centipede: Con rết
 • Cricket: Con dế
 • Firefly: Con đom đóm
 • Fly: Con Ruồi
 • Grasshopper: Con Châu Chấu
 • Worm: Con sâu
 • Earwig: sâu ta
 • Mayfly: con phù du
 • iLeaf-miner: sâu ăn lá
 • Mantis: bọ ngựa
 • Midge: muỗi vằn
 • Dragonfly: Con chuồn chuồn

Chúc các bạn học tập thật tốt và mong rằng bài viết của chúng tôi giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công.