Home Từ Vựng Mạng nhện Tiếng Anh là gì?

Mạng nhện Tiếng Anh là gì?

Mạng nhện Tiếng Anh là gì?

Mạng nhện Tiếng Anh Spiderweb.

Dưới đây là các từ vựng về côn trùng để các bạn cùng tham khảo nhé:

 • Owl : chim cú
 • Penguin : chim cánh cụt
 • turkey : gà tây
 • Duck : con vịt
 • parrot : vẹt
 • ostrich : chim đà điểu
 • rooster : gà trống nhà
 • chick : gà con, chim con
 • vulture : chim kền kền
 • pigeon : chim bồ câu
 • goose : ngỗng
 • eagle : đại bàng
 • hen : gà mái
 • sparrow : chi sẻ
 • crow : con quạ
 • Coral: San hô
 • Squid: Mực ống
 • Seagull: Mòng biển
 • Octopus: Bạch tuộc
 • Seal: Chó biển

Thật có quá nhiều điều để chúng ta tìm tỏi và học hỏi đúng không nào. Mỗi từ vựng mới là một kiến thức mới để chúng ta học hỏi và phát huy kiến thức của bản thân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những kiến thức về thế giới loại vật nhé.