Home Từ Vựng Mặt Bằng Thi Công Tiếng Anh Là Gì?

Mặt Bằng Thi Công Tiếng Anh Là Gì?

Mặt Bằng Thi Công Tiếng Anh Là Gì?
Mặt bằng thi công tiếng Anh là gì?

Mặt bằng thi công trong tiếng Anh gọi là: Construction ground

 • Cách phát âm: /kənˈstrʌkʃən graʊnd/
 • Từ Construction ground thì cách phát âm giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ đều có cách phát âm giống nhau.

Mặt bằng thi công được hiểu là bản vẽ hình chiếu bằng của toàn bộ công trình lên trên khu đất được xây dựng. Trên bản vẽ mặt bằng thi công này sẽ thể hiện rõ các vị trí của các công trình với toàn bộ hộ thống về đường sá, cây xanh… hiện có hoặc những dự định xây dựng và quy hoạch của một khu đất.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến mặt bằng thi công:

 • As –built Drawings: Bản vẽ hoàn công
 • Drawing For Construction: Bản vẽ dùng thi công
 • Master Plan (General Plan): Tổng Mặt bằng
 • Arrangement of longitudinales renforcement cut-out: Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm
 • Perspective Drawing: Bản vẽ phối cảnh
 • Front view Elevation: Mặt đứng chính
 • Side Elevation: Mặt đứng hông
 • Area of reinforcement: Diện tích cốt thép
 • Anchor sliding: Độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép
 • Detailed Design Drawings: Bản vẽ TK chi tiết
 • Bottom lateral: Thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn
 • Perspective Drawing: Bản vẽ phối cảnh
 • Composite steel and concrete structure: Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép
 • Braced member: Thanh giằng ngang
 • Backfill: Khối đất đắp (sau mố sau tường chắn)
 • Distribution width for wheel loads: Chiều rộng phân bố của tải trọng bánh xe
 • Anchor and injection hole drilling machine: Máy khoan nhồi và neo
 • Basement of tamped (rammed) concrete: Móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông
 • Arch action: Tác động vòm, hiệu ứng vòm
 • Activity og cement: Độ hoạt hóa xi măng
 • Dye penetrant examination: Phương pháp kiểm tra bằng thấm chất mầu

Trên đây là những nội dung liên quan đến mặt bằng thi công tiếng Anh là gì? cũng như một số các từ vựng liên quan mà Obieworld muốn chia sẻ đến cho các bạn tham khảo. Hy vọng thông qua những nội dung trên sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Xây Dựng SG: