Home Từ Vựng Trái cây tiếng anh là gì?

Trái cây tiếng anh là gì?

Trái cây tiếng anh là gì?

Đáp án: fruits

Tên tiếng anh các loại trái cây

 1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 2. Apple: /’æpl/: táo
 3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 4. Mango: /´mæηgou/: xoài
 5. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 6. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
 7. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 8. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 9. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 10. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 11. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 12. Grape: /greɪp/: nho
 13. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 14. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 15. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 16. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 17. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 18. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 19. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 20. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít

Có thể bạn quan tâm:  

https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-cho-thue-xe-tai-cho-hang-hai-phong/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-van-tai-can-tho/https://www.tutebianche.org/top-cong-ty-van-tai-binh-duong/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-thue-xe-tai-cho-hang-bien-hoa/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-xe-tai-cho-hang-hai-phong/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-quoc-te-gia-re/https://www.tutebianche.org/top-cong-ty-chuyen-nha-hai-phong/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chuyen-nha-da-nang/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chuyen-van-phong-binh-duong/https://www.freetrytrafficschool.com/top-cong-ty-van-tai-bien-lon-va-uy-tin-nhat/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-cho-thue-xe-tai-cho-hang-da-nang/https://twitter.com/Freetrytraffichttps://bit.ly/freetrytrafficschoolhttps://www.diigo.com/profile/freetrytraffichttps://freetrytrafficschool.tumblr.com/https://freetrytrafficschool.blogspot.com/https://www.flickr.com/people/freetrytrafficschool/https://forums.ubisoft.com/member.php/7199394-freetrytraffichttp://forums.qrecall.com/user/profile/229782.pagehttp://users.atw.hu/clancsc/index.php?action=profile;u=135777https://homeinspectionforum.net/user/profile/46631.pagehttps://www.slideserve.com/freetrytrafficschoolhttps://www.tutebianche.org/top-chanh-xe-di-bien-hoa-lon-va-uy-tin-nhat-hien-nay/https://www.tutebianche.org/top-chanh-xe-binh-duong/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chanh-xe-sai-gon-ha-noi/https://www.freetrytrafficschool.com/top-cong-ty-van-tai-da-nang/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-van-chuyen-hang-sieu-truong-sieu-trong/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dong-xe-tai-500kg/https://timeswriter.com/members/freetrytrafficschool/profile/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-thue-xe-tai-cho-hang-di-tinh/https://www.tutebianche.org/top-cong-ty-van-tai-ha-noi-lon/https://www.tutebianche.org/top-chanh-xe-sai-gon-can-tho/https://www.tutebianche.org/top-chanh-xe-di-da-nang/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-cho-thue-xe-nang-tphcm/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dong-xe-tai-1-tan/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dong-xe-tai-xe-tai-3-5-tan/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-cho-thue-xe-tai-cho-hang-di-tinh/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chuyen-van-phong-ha-noi/https://www.tutebianche.org/danh-sach-cac-cong-ty-luat-tai-dong-nai/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chuyen-nha-vung-tau/https://www.freetrytrafficschool.com/top-cong-ty-van-tai-tphcm/https://www.freetrytrafficschool.com/top-cong-ty-van-tai-ha-noi/https://www.freetrytrafficschool.com/top-cong-ty-chuyen-phat-nhanh/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chuyen-van-phong-can-tho/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-xe-tai-cho-thue-can-tho/https://www.tutebianche.org/top-chanh-xe-di-vung-tau/https://www.freetrytrafficschool.com/top-chanh-xe-di-da-nang/https://www.freetrytrafficschool.com/top-chanh-xe-binh-duong/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dich-vu-chanh-xe-di-bien-hoa/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tai-vinh/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-chanh-xe-di-phu-quoc/https://www.tutebianche.org/top-dich-vu-don-nha-tron-goi-can-tho/https://www.freetrytrafficschool.com/top-cho-thue-xe-cau-binh-duong/https://www.freetrytrafficschool.com/top-thuong-hieu-xe-nang-hang/https://www.freetrytrafficschool.com/top-mau-xe-tai-2-5-tan/https://www.freetrytrafficschool.com/top-dia-diem-ban-xe-o-to-cu-tphcm/