Home Tiếng Anh Phổ Thông Tờ báo trong tiếng anh là gì?

Tờ báo trong tiếng anh là gì?

Tờ báo trong tiếng anh là gì?

Đáp án: Newspaper

Phát âm: UK /ˈnjuːzˌpeɪ.pər/ – US /ˈnuːzˌpeɪ.pɚ/

Định nghĩa: a regularly printed document consisting of large sheets of paper that are folded together, or a website, containing news reports, articles, photographs, and advertisements (một tài liệu được in thường xuyên bao gồm các tờ giấy lớn được gấp lại với nhau, hoặc một trang web, chứa các bản tin, bài báo, ảnh và quảng cáo)

Ví dụ:

  • Do you read a newspaper regularly?
  • You’d better wrap that mirror up in newspaper before you put it in the car.a
  • daily/Sunday newspaper

Có thể bạn quan tâm:

https://fr.scribd.com/user/576114056/quanlykhachsanhttps://www.slideshare.net/quanlykhachsanhttps://accounts.zoho.com/home#profile/personalhttps://www.keepandshare.com/visit/visit_page.php?i=2945058https://www.free-ebooks.net/profile/1342042/quanlykhachsanhttps://www.4shared.com/u/l0mO9fzj/quanlykhachsan.htmlhttps://account.godaddy.com/profile?https://manybooks.net/user/quanlykhachsanhttps://www.edocr.com/user/quanlykhachsanhttps://reedsy.com/discovery/user/quanlykhachsanhttps://expo.dev/@quanlykhachsanhttps://www.artfire.com/ext/people/quanlykhachsanhttps://www.linksys.com/us/my-account/profile/https://forums.iis.net/members/quanlykhachsan.aspxhttps://www.rawpixel.com/quanlykhachsan/community-boardshttps://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=2d1b7116a1798a2b14b5ead233384e80https://artmight.com/user/profile/321950https://hearthis.at/quanlykhachsan/https://thecatsite.com/members/quanlykhachsan.10064864/https://fairmark.com/forum/users/quanlykhachsan/https://mastodon.online/web/@quanlykhachsanhttps://qlkhachsan.blogspot.com/2021/11/cach-lam-keo-keo.htmlhttps://linkhay.com/link/4928057/cach-lam-cha-la-lot