Home Từ Vựng Bản thiết kế tiếng Anh là gì? Một số ví dụ

Bản thiết kế tiếng Anh là gì? Một số ví dụ

Bản thiết kế tiếng Anh là gì? Một số ví dụ
Bản thiết kế tiếng Anh là gì?

Bản thiết kế trong tiếng Anh gọi là the design

  • Phát âm: /ðə dɪˈzaɪn/

Với từ này thì cách phát âm giữa giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ đều giống nhau.

Thiết kế được hiểu là việc tạo ra một bản vẽ thiết kế hoặc quy ước nhằm tạo dựng ra một đối tượng, một hệ thống hoặc đơn giản là một tương tác giữa người với người chúng có thể đo lường được (ví dụ: bản vẽ chi tiết kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật xây dựng, quy trình kinh doanh, sơ đồ mạch điện, ni mẫu cắt may…)

Theo định nghĩa từ cuốn Cambridge thì “the design” có nghĩa: to make or draw plans for something, or example clothes or buildings. (để lập hoặc vẽ kế hoạch cho một thứ gì đó, ví dụ như quần áo hoặc tòa nhà.)

Một số mẫu câu tiếng Anh về bản thiết kế:

1. I started to learn how to read blueprints and run heavy steel fabrication machinery

=> Tạm dịch: Tôi bắt đầu học cách đọc các bản thiết kế và chạy máy móc chế tạo thép nặng.

2. M-346 basic version and T-346A version designed exclusively for the Italian army in 2012

=> Tạm dịch: M-346 phiên bản cơ bản và T-346A phiên bản thiết kế riêng cho quân đội Italia năm 2012

3. Don’t you wanna even look at the designs?

=> Tạm dịch: Anh có muốn nhìn bản thiết kế không?

4. Robert Mallet first made his design public in 1854

=> Tạm dịch: Robert Mallet lần đầu tiên công bố bản thiết kế của mình vào năm 1854.

5. They had discovered that Sherrie was the driving force behind the design department.

=> Tạm dịch: Họ đã phát hiện Sherrie là người đã thực hiện bản thiết kế cũng như mọi việc

Trên đây là một số những thông tin liên quan đến bản thiết kế tiếng Anh là gì? cũng như một số ví dụ liên quan mà Obieworld muốn chia sẻ đến cho các bạn tham khảo. Hy vọng thông qua những nội dung trên sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Xây Dựng SG: